Zawartość tej strony wymaga nowej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Oferta edukacyjna Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

Nauka w Liceum Akademickim im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu daje uczniom większą niż w szkołach publicznych możliwość rozwijania zainteresowań oraz wyboru przedmiotów, których chcą się uczyć w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej.

Obowiązkowe przedmioty maturalne: język polski, język angielski i matematyka są nauczane w zakresie rozszerzonym już od klasy pierwszej.

Zajęcia z przedmiotów wybranych przez ucznia odbywają się w małych kilku- lub kilkunastoosobowych grupach, co gwarantuje najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych: naukowych, artystycznych, sportowych, przygotowujących do olimpiad i konkursów przedmiotowych, uzupełniających wiedzę i przygotowujących do egzaminów końcowych.

Szkoła zapewnia najwyższy poziom nauczania, potwierdzony wieloletnimi osiągnięciami i czołowymi miejscami w rankingach liceów w regionie i kraju, komfort i bezpieczeństwo, życzliwą i przyjazną atmosferę nauki (od rana, w godz. 7.10 – 15.10).

Języki obce

Wszystkie klasy w liceum profilowane są językowo. Język angielski jest nauczany w szkole w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej.

Oprócz tego uczeń wybiera drugi obowiązkowy język obcy: francuski lub niemiecki. Uczniowie zainteresowani mogą się uczyć dodatkowo po lekcjach języka hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego.

Oferowane „profile” (tworzone mogą być również inne niż podane, w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły):

a) j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski

b) j. polski, geografia, język angielski

c) matematyka, fizyka, j. angielski

d) biologia, chemia, j. angielski

e) geografia, matematyka, j. angielski

W zależności od wybranych rozszerzeń w liceum nauczane są przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda, warsztaty teatralne i filmowe.