Zawartość tej strony wymaga nowej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nasze Liceum otrzymało tytuł „Złotej Szkoły”!

W ogólnopolskim XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2014” Akademickie Liceum Ogólnokształcące znalazło się wśród 100 "Złotych Szkół", czyli najlepszych liceów w Polsce.

W rankingu wojewódzkim Akademickie Liceum Ogólnokształcące zajęło 4. miejsce (54,05 pkt.), jako najlepsze liceum z Nowego Sącza, tuż za renomowanymi liceami krakowskimi: V LO im. Witkowskiego (82,98 pkt.), I LO im. Nowodworskiego (59,28 pkt.) i II LO im. Sobieskiego (54,82 pkt.). Natomiast w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym nasze LO znalazło się na 69. miejscu (76,22 pkt.).

Pozostałe szkoły z Nowego Sącza uplasowały się na dalszych pozycjach: I LO im. J. Długosza – na 226 (45,79 pkt.), Akademickie LO Jezuickie – 272 (44,14 pkt.), II LO im. M. Konopnickiej – 427 (40,59 pkt.). W przedziale szkół z pozycjami powyżej 500 do 1000 sklasyfikowano: Społeczne LO SPLOT (36,89 pkt.), V LO im. KEN (35,12 pkt.), VII LO im. gen. J. Kustronia (32,70 pkt.), III LO im. O. Langego (29,74 pkt.).

Ocenie poddano 2.291 liceów ogólnokształcących. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, zostały one ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.powrót